Scanola Baltic rapsiõli tootmine vastab toiduohutus juhtimissüsteemi FSSc 22000 standardile

28.10.2018

Alates 28. oktoobris 2018 on AS Scanola Baltic rafineeritud rapsiõli tootmine ja pakendamine ning päevalilleõli pakendamine PET pudelitesse, HDPE konteineritesse ja lahtiselt turustamine sertifitseeritud toiduohutuse  juhtimissüsteemi FSSC 22000 sertifikaadiga.

Ettevõttes alustati uue toiduohutuse enesekontrollisüsteemi juurutamise protsessiga selle aasta kevadel.

Rapsiõli tootmine on varasemalt olnud sertifitseeritud toiduohutuse juhtimissüsteemiga ISO 22000 ning need kogemused tulid kasuks uue sertifikaadi juurutamisel.

Ettevõttes kehtivad HACCP toiduohutuse ja enesekontrolli ning ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimise standardi põhimõtted, mis endas parimal moel ühenduvad uue toiduohutuse juhtimissüsteemi standardiga.

FSSC - Food Safety System Certification ) on 2011. aastal loodud sertifitseerimiseskeem, mis annab ette raamistiku, mille abil efektiivselt hallata oma organisatsiooni toiduohutusnõudeid.  

Juurutamisprotsessi käigus tegime suuri muudatusi juhtimises ning selle vastavusse viimises toiduohutuse tagamise nõuetega. Selleks, et tagada enesekontrollisüsteemi tõhus toimimine, tuli anda ettevõtete töötajatele piisavalt teadmised toiduhügieeni põhimõtetest, toiduohutussüsteemi eesmärgist, dokumentatsiooni loomisest, töökorrashoidmisest ja arendamisest.

Vajaduse toiduohutuse juhtimissüsteemi sertifikaadi järele tingisid järjest enam õli ekspordi klientide nõudmised, et tagada ohutus ja adekvaatne infovahetus toidu käitlemisahela kõigis lülides.

Standard on dokumenteeritud kokkulepped, mis sisaldavad endas tehnilisi spetsifikatsioone või ka teisi selgestimõistetavaid kriteeriume. Neid kasutatakse nagu reegleid, juhtnööre või definitsioone potensiaalsete probleemide lahendamiseks.

Standardimisest saadavaks kasuks on toodete, protsesside ja teenuste eesmärgivastavuse paranemine, kaubanduslike tõkete vältimine ja ka tehnilise koostöö hõlbustamine.

Miks FSSC standard?

FSSC 22000.Foundation for Food Safety Certification on tunnustatud sertifitseerimise skeem toiduainete tootjatele. See on ISO 22000 täiustatud standard. FSSC 22000 standard on GFSI (Global Food Safety Initiative) poolt täielikult tunnustatud ning sama kõrgetasemeline kui teised GFSI poolt tunnustatud standardid. 

Standardi plussideks on eestikeelse standardi ning audiitorite olemasolu. Samuti on standard teistega võrreldes pisut paindlikum.  Sertifikaat väljastatakse 3 aastaks, mistõttu on sertifikaadi kulu 3 aasta lõikes soodsam.

Uus toiduohutuse juhtimissüsteemi FSSC 22000 sertifikaat tuleb kasuks kokkulepetel välismaa klientidega. Õli klientidel on standardit omavat ettevõtet lihtsam usaldada, sest standardi nõuded on kõigile ühtselt arusaadavad.

Täiendav info Kaari Helstein, kvaliteedijuht

e-posti aadress kaari.helstein@olivia.eu