Laboratoorium

 

Laboratoorium pakub võimalust rapsiseemnete, rapsikoogi ja rapsiõli analüüsiks.

Ettevõte omab kaasaegse aparatuuriga laboratooriumi, mis on aastast 2000 tunnistatud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud katselabor EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuete suhtes. Laboratooriumis töötab pikaajalise töökogemusega personal.

Analüüsid

Rapsiseemnete analüüs toimub spektomeetritega Tango ja XDS, mis võimaldavad kiiresti kontrollida tooraine kvaliteeti.

Rapsiseemnete määratavad näitajad on: niiskus, õlisus, proteiinisisaldus, glükosinolaatide sisaldus, klorofüllisisaldus, vabade rasvhapete sisaldus ja eruukahappe sisaldus. Antud aparatuuriga on võimalik hinnata ka rapsikoogi kvaliteeti.

Rapsiseemnete lisandite määramine toimub proovipuhastajal SLN3. Rapsiõli analüüse teostatakse rahvuvaheliselt tunnustatud katsemetoodikate järgi.

Hinnakiri ja proovide saatmine

Info AS Scanola Baltic laboratooriumis teostatavate analüüside kohta leiate analüüside hinnakirjast.

Proovi saatmisel posti teel täitke palun vastava proovi tellimusleping ja proovi saateleht.

Rapsiproovide saateleht

Rapsiseemnete analüüsi tellimusleping

Rapsikoogi analüüsi tellimusleping

Rapsiõli analüüsi tellimusleping

Kliendi tagasisideankeet - rahulolu uuring

Seidy Salundi
laboratooriumi juhataja
seidy.salundi@olivia.eu
+372 5354 4042